HKU-didactiek

Begin september 2016 bracht het Expertisecentrum educatie HKU een boekje uit over didactiek binnen de Hogeschool van de Kunsten Utrecht. Het boekje beschrijft de HKU-didactiek en is een samenvatting van interviews met docenten. In opdracht van het Expertisecentrum educatie HKU vertaalde ik de tekst naar illustraties.